Ny registreringsafgiftslov på vej?

Ændring af registreringsafgiftsloven

Opdatering: Det er meldt ud at registreringsafgiften falder. Læs mere her

Registreringsafgiftsloven er et varmt emne

Medierne er i disse måneder præget af politikere, som alle har deres holdninger til ændring af registreringsafgiften. Nogle vil fjerne den helt, mens andre vil ændre den. Hvad vil det betyde for dig som er ved at købe eller importere en bil? Skal man vente, eller skal man skynde sig med at betale registreringsafgift, hvis nu loven ændres snart? Jeg giver her en række bud på, hvordan registreringsafgiftsloven kan komme til at se ud efter en ændring.

Skatteministeren har gentagne gange fremført, at den kommende ændring vil være en såkaldt provenuneutral ændring, som vil tilgodese miljøhensyn og evt. sikkerhed. Dette er der en helt bestemt årsag til.

Det er nemlig en meget tung proces at ændre registreringsafgiftssystemet markant, da systemet og måden at fastsætte afgifter på er en meget gammel lov, som man løbende fra politisk hold har repareret og ændret på. Eksempler på dette er tillæg og fradrag for en lang række sikkerhedsudstyr og miljømæssige hensyn. Som tiden er gået, er systemet blevet mere og mere kompliceret.

Nye køretøjer berigtiges ud fra den såkaldt bruttoafgiftspligtige værdi plus en forhandlerfortjeneste, det vil altså sige hvad køretøjet er indkøbt til i f.eks. Tyskland. Samtidig beregnes brugte køretøjer ud fra den danske handelsværdi, og det er her billedet bliver mere mudret. SKAT har brugt en lang årrække på at danne en praksis, som stadig på visse områder er præget af skøn, da det ofte kan være svært med sikkerhed at fastslå en handelsværdi – eksempelvis på et køretøj, som stort set aldrig bliver handlet i Danmark.

Afskaffelse af registreringsafgiften

Nogle partier mener, at man skal afskaffe registreringsafgiften helt, men det er ikke sandsynligt på kort sigt. Dette skyldes, at en fuldstændig afskaffelse af registreringsafgiften vil forårsage en række afledte negative økonimiske effekter. For eksempel er der en række danske banker og finansieringsinstitutter, som har lånt mange penge ud, og som har sikkerhed i form af pant i bilerne. Hvis bilernes værdi pludselig halveres, vil mange långivere have problemer, da de ikke længere har sikkerhed for deres udlån. Dette er simpelthen for risikabelt, både økonomisk og politisk.

Ændring i grundfradraget for 180% beskatningen

Andre partier har foreslået, at man øger grundfradraget for 180% beskatningen. Registreringsafgiften er en såkaldt progressiv beskatning, hvor den første del af et køretøjs afgiftspligtige værdi op 79.000 kr. beskattes med 105%, og beløb over 79.000 kr. beskattes med 180%. Det er lidt det samme som personskatterne, hvor en højtlønnet betaler en højere procent af sin sidst tjente krone, end en lavtlønnet gør. Ved at hæve satsen for 180% beskatningen, ville man kunne lette skattetrykket. Dette vil kræve at pengene findes et andet sted, men er bestemt et realistisk scenarie. Det er nemt at gennemføre, og det vil ikke kræve større og markante ændringer i SKATs IT-system. Derfor vil skatteministeriet kunne indarbejde ændringen relativt hurtigt. Samtidig vil det politisk være populært, da det vil være en ændring, som mange almindelige skatteydere og bilkøbere vil kunne mærke med det samme. Endelig viser beregninger, at en lettelse af 180% beskatningen vil gøre, at en del af skattelettelsen vil være provenuneutral, da statens indtægter vil øges på andre parametre, f.eks. i form af øget momsindtægt, da folk vil få råd til at købe købe dyrere biler.

Ændring i fradrag for sikkerhed og miljø

Og så tilbage til skatteministerens udmelding i forhold til sikkerhed og miljø. Det vil også være relativt enkelt for SKAT at gennemføre en ændring i fradrag og tillæg på afgiftsberegningerne, som er provenuneutral. Her kunne man forestille sig et øget fradrag for et lavt brændstofforbrug, samtidig med et øget tillæg for et lavt brændstofforbrug. Samtidig kan den samme øvelse nemt implementeres i forhold til sikkerhedsudstyr. Dette er sket før, og vil sandsynligvis ske igen. Jeg tror dog ikke, at man at sådan en ændring kommer til at stå, da en sådan ændring ikke løser problemet med at danskerne generelt køber mindre biler end tidligere.

Mit bud på en kommende ændring af registreringsafgiften:

– Et øget tillæg/fradrag for brændstoføkonomi, og et øget tillæg/fradrag for sikkerhedsudstyr

– En forhøjelse af satsen for 180% beskatning, fra de nuværende 79.000 kr. til f.eks. 120.000 kr.

Større og mere markante ændringer vil ikke komme på denne side af et valg, da det politisk er for risikabelt og svært at nå til enighed om. Omvendt vil det være en populær ændring at justere lidt på den høje 180% beskatning, især op til et kommende folketingsvalg, da både rød og blå blok vil kunne bruge dette til at vise vælgerne, at man aktivt gør noget for både at lette beskatning og sætte gang i hjulene.

Og hvad vil det betyde det for dig som bilkøber?
En sådan ændring vil betyde, at en mellemklassebil vil falde i registreringsafgift. I dag er de såkaldte mikrobiler, forholdsvis billige, men efter en ændring af satsen for 180% beskatning til eksempelvis 120.000, vil mellemklassebiler også blive 10-20.000 kr. billigere.

En sådan ændring i satsen vil betyde, at brugte biler vil blive lidt billigere, når de importeres fra f.eks. Tyskland. Dette vil måske øge interessen for at finde en bedre brugt BMW eller AUDI i Tyskland, som allerede i dag kan være en rigtig god forretning, hvis man importerer den rigtige bil.

Adm. direktør, QuickImport ApS.

Jens Peter Larsen

Flere blogposter