Hvordan beregnes veteranafgift?

Import af veteranbil

Hvordan beregnes registreringsafgiften på et veterankøretøj?

Biler og motorcykler over 35 år klassificeres som veteran-køretøjer, og der skal betales registreringsafgift ud fra en anderledes beregningsformel, end ved køretøjer der er under 35 år.
Registreringsafgiften på veteranbiler beregnes udelukkende på baggrund af bilens nyvognspris uden afgift i Danmark. Denne værdi kaldes den afgiftspligtige værdi.
Den afgiftspligtige værdi er den værdi, der oprindeligt er blevet betalt afgift af.
Når registreringsafgiften skal beregnes, nedskrives den afgiftspligtige værdi til 40%. Herefter beregnes registreringsafgiften ud fra den nye 85/150% skalaen som ved nye biler.
Der skal altså betales 85% af de første 185.100 kroner af den afgiftpligtige værdi og 150% af resten. I praksis kommer de færreste veteranbiler dog over 185.100 kroner ud fra den afgiftpligtige værdi. Tilsidst tillægges et brændstoftillæg, hvis den bilen eller motorcyklen kører under 16 km/L.
Registreringsafgiften på veteranbiler beregnes som tidligere nævnt på baggrund af bilens nyvognspris i Danmark uden afgift. Nyvognspriserne på alle tidligere solgte biler i Danmark er gennem tidens løb, fra 1924 og op til i dag, blevet indberettet til Skattevæsnet (dengang Tobaks-beskatningen, da biler blev anset for luksusvarer på lige fod med tobak bl.a.). Disse priser eksisterer i et fint arkiv hos SKAT i Høje-Taastrup, som de laver opslag i hver gang en veteranbil skal værdifastsættes.

Når du vil importere en veteranbil

Import af veteranbil eller MC kan være lidt af en jungle. SKAT kan ikke på kort tid give en forhåndsvurdering af registreringsafgiften på veteranbiler. Så her må man vente i op til 3 måneder på et bindende svar, og de private anmeldervirksomheder (selvanmeldere), må ifølge registreringsafgiftsloven ikke værdifastsætte og anmelde køretøjer efter samme procedure som køretøjer, der er under 35 år. QuickImport kan dog alligevel hjælpe dig med en forhåndsvurdering på veterankøretøjer på 1-2 dage. Læs mere her.
Gennem QuickImport kan du få en sikker vurdering inden du handler, og QuickImport kan også gennemføre din afgiftssag på dit veterankøretøj, så du kan få nummerplader på, uden grimme overraskelser.

Om det kan betale sig at importere et veterankøretøj, er en helt anden sag. Ofte er registreringsafgiften ikke det springende punkt ved import af veteranbil, det er derimod standen på bilen, så derfor bør man ikke gå ned på stand. Det skal være et flot eksemplar uden rust, som minimum. I enkelte tilfælde bør man også overveje, om man skal tage en 34 år gammel bil hjem og betale afgift af den ud fra beregningsmetoden med nypris og handelspris, da markedsdata ofte dannes ud fra biler, der ikke har en høj handelspris i Danmark. Husk, at den udenlandske pris ikke har indflydelse på den danske registreringsafgift.

Eksport af veteranbil, kan ikke betale sig. Der er nemlig ikke muligt at få registreringsafgiften tilbage ved eksport.

Flere blogposter