Finansloven 2020 og grønne biler: Her kan du spare penge

Ny finanslov vedtaget for 2020

Opdatering: Loven er nu vedtaget i Folketinget 30. januar 2020!

Hvilken betydning har Finansloven for 2020 for dig, som vil køre i elbil eller i plug-in hybrid bil?

Regeringen og støttepartierne har d. 2. december 2019 vedtaget en finanslov for 2020.

Her har man besluttet, at de stigninger i registreringsafgift, som elbiler stod til med virkning fra 1. januar 2020, er aflyst indtil videre. Derfor fortsætter elbiler med at være indfaset med 20% af registreringsafgiften i 2020. Plug-in hybrid biler vil også fortsætte med at være indfaset med 20%, dog kun den del, som vedrører el-delen (altså en markant mindre afgiftsrabat end på rene elbiler).

I finanslovsaftalen står der, at ”Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har et ønske om, at der kommer flere grønne biler på vejene.”
Derfor har man aftalt, at man holder bilafgifterne i ro, indtil at Kommissionen for grøn omstilling af personbiler vil komme med deres anbefalinger til omlægning af registreringsafgiften. Dette vil efter planen ske midten af 2020.

Ydermere har regeringen og støttepartierne gjort alvor af det forslag, som vi tidligere har omtalt på QuickImport.dk i en blogtekst – nemlig at beskatningsgrundlaget for grønne firmabiler (det vil sige el-biler og plug-in hybrid biler) vil blive nedsat med 40.000 kr. fra 1. april 2020. I første omgang dog kun i en begrænset periode indtil 31. december 2020, hvorefter [aftaleparterne er] ”enige om, at afgifterne fra 2021 også skal understøtte, at virksomhederne vælger grønne firmabiler.”

Således må vi forvente, at fradraget i beskatningsgrundlaget for de grønne firmabiler vil komme for at blive, og at det derfor vil blive væsentligt mere attraktivt at køre i el-biler eller plug-in hybrid biler, hvis man har eller kan få fri bil betalt af sin arbejdsgiver eller sin virksomhed.

Som reglerne er i dag (2019), er beskatningsgrundlaget for fri bil 25% af bilens værdi op til 300.000 kr, og 20% af den del af bilens værdi, som ligger over 300.000 kr. Dog skal man altid betale skat af minimum 25% af 160.000 kr., det vil sige 40.000 kr.

Dermed bliver det langt mere attraktivt at køre grønne biler som firmabiler efter ordningen om fri bil.

Så hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, og overvejer el-bil eller plug-in hybrid bil, eller hvis du er ansat i en virksomhed, så spørg din arbejdsgiver om det er muligt at indgå i en ordning om fri bil. Her kan der være mange penge at spare i fremtiden.

Eksempel 1: En Tesla Model 3 koster 500.000 kr.
Arbejdsgiver afholder alle udgifter, herunder købet af bilen, el-forbrug, service osv.
I 2019 skal du betale skat af: 25% af 300.000 kr. (75.000) og 20% af 200.000 kr. (40.000) = 115.000 kr.
Efter de nye regler fra 1. april 2020:
Du skal herefter betale skat af 115.000 kr. fratrukket 40.000 kr. (årligt) = 75.000 kr. – altså en besparelse i beskatningsgrundlag på 40.000 kr. (årligt)

Eksempel 2: En fabriksny Kia Niro Plug-in hybrid til 291.998 kr.
En fabriksny Kia Niro Plug-in hybrid, i Comfort-udgave med metallak.
Nypris: 291.998 kr.
Arbejdsgiver køber bilen til dig, og afholder alle udgifter til el, benzin, service, ejerafgift, dæk osv.
Beskatningsgrundlag i 2019: 25% af 291.998 kr. = 73.000 kr.
Årligt beskatningsgrundlag efter 1. april 2020: 40.000 kr.
Besparelse: 33.000 kr.


QuickImport fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller andre mangler i denne blogtekst, da der fortsat er usikkerheder forbundet med implementeringen af reglerne. Der er især uklarhed om hvorvidt at man altid vil blive beskattet af minimum 40.000 kr. ved privat kørsel i fri bil (25% af bilens værdi op til 300.000 kr.). Vi har forespurgt vores skatteadvokat Diana Mønniche fra Bachmann & Partners, som mener, at man principielt godt kan ende med en beskatning på 0 kr, hvis man køber en brugt bil, som koster 160.000 kr.

Vi afventer, at SKAT kommer med klare retningslinjer på området forhåbentlig inden at det nye fradrag får effekt fra 1. april 2020.

Vi opdaterer løbende, når der kommer nyt på denne.

Jens Peter Larsen, direktør, QuickImport.dk

Lovforslag som fremsat: https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L90/spm.htm

Kilder: https://www.regeringen.dk/nyheder/finanslov-2020/

SKAT: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234830

Flere blogposter