SKATs tidligere vurderinger

SKATs tidligere vurderinger i motorregistret

I denne artikel forklarer vi hvad tidligere køretøjsvurderinger i SKATs motorregister betyder, hvordan du kan bruge dem, og hvor du skal være forsigtig med at bruge dem, når du skal importere en brugt bil.

SKATs tidligere vurdering af registreringsafgift i motorregistret

To databaser med tidligere vurderinger

SKAT er for år tilbage blevet pålagt at offentliggøre alle deres afgørelser i sager om registreringsafgift på køretøjer i Danmark.
Derfor ligger der en stor database i det nye digitale motorregister på motorregister.skat.dk, og samtidig kan man finde en database, der går tilbage fra før 2012, som er ”den gamle” database – den finder man på skat.dk. Der er to afgørende forskelle på disse databaser.
”Den gamle” database indeholder afgørelser fra før Det Digitale Motorregister (DMR), og kan i dag ikke bruges som grundlag for en ny beregning af værdien på et køretøj. Dels fordi afgørelsen har mange år på bagen og markedet derfor kan have ændret sig, og dels fordi SKAT ikke udviste samme krav til dokumentation og begrundelse, som de gør i dag. Derfor kan mange priser i ”den gamle” database være foretaget ud fra et skøn. SKAT skriver bl.a. i overskriften på siden;

”Find værdier og handelspriser for brugte køretøjer, som SKAT indtil 6. juni 2012 har fastsat efter et skøn”.

I den nye database, som har mere relevans, kan man heller ikke være sikker på, at afgørelserne kan bruges som retningslinjer for vurdering af registreringsafgiften. Afgørelserne i SKATs systemer er nemlig ikke nødvendigvis SKATs eget arbejde. Det er i lige så høj grad private aktører (som QuickImport), forhandlere, eksportvirksomheder og leasingselskaber, som automatisk vises, på trods af at SKAT aldrig har godkendt disse værdier og afgørelser. Priserne kan endvidere være reguleret af SKAT i et såkaldt pristjek (SKATs kontrol af private aktører), men reguleringen ”slår” ikke igennem i systemet, da systemet ikke oprindeligt har været tiltænkt andre vurderinger end SKATs egne, som var forvaltningsmæssigt bindende.

Svingende niveauer

På grund af ovenstående forhold vil man ved en søgning på et bestemt mærke, model eller årgang ofte kunne se, at priserne kan svinge ganske meget, hvilket er et udtryk for, at der er forskellige aktørers priser i systemet.
Et klart eksempel på dette er forholdet mellem import og eksport. Man skal være forsigtig med at bruge eksportsager til at sammenligne en importsag, da de private eksportører har en tendens til at sætte priserne meget højt – ofte med skattekontroller til følge. Men afgørelserne vises stadig i motorregistret uden eventuel efterfølgende korrektion, hvilket skaber en del unøjagtighed.
To ens biler kan godt fremsøges med meget forskellige vurderinger i systemet, og en sammenligning ud fra tidligere vurderinger vil derfor være vanskelig at foretage. Dels fordi man ikke kan se, hvem der har lavet prisen, og dels fordi det ikke er muligt at se hvordan prisen er dannet, altså hvilken dokumentation, man har anvendt. Ydermere er der absolut ingen indikation af om SKAT har godkendt prisen.
SKAT skriver selv på deres hoved-hjemmeside inden man kommer videre til tidligere vurderinger:

”Vurderinger foretaget af registrerede forhandlere (selvanmeldere) er ikke altid godkendt af SKAT. Leasingkøretøjer: Nye leasingkøretøjer har ofte en lavere nypris end køretøjer, der bliver solgt til almindelig brug”.

Når du skal importere en brugt bil til Danmark, skal du derfor være forsigtig med at bruge SKATs tidligere afgørelser. Brug det som inspiration til at finde et niveau for prisen og registreringsafgiften, men lad QuickImport hjælpe dig med det præcise svar, inden du har købt bilen i udlandet ved at bestille en uforpligtende forhåndsvurdering hos QuickImport.

Bestil forhåndsvurdering

Flere blogposter