Nedsættelse af registreringsafgiften i 2017?

Opdatering: Der er nu indgået en konkret aftale omkring ændringer af registreringsafgiften. Læs mere her.

Regeringen forventes at komme med et udspil om nedsættelse af registreringsafgiften fra 105% og 150% beskatning til en beskatning på 100%.

registreringsafgift nedsættelse

Hvad vil en nedsættelse betyde for brugte og nye biler?
En nedsættelse af registreringsafgiften fra 105% og 150% til 100% svarer til en relativ store nedsættelse for nye og dyrere biler. Der kan potentielt være tale om en lempelse på op imod 200.000 kr. for en ny bil til 1.200.000 kr. Så går du og overvejer at købe en helt ny bil til over 1 mio kr., giver det mening vente lidt, indtil finansloven for 2018 er vedtaget.
Normalt vedtages finansloven i sidste halvdel af november, når forliget er indgået. Der er præcedens for, at ændring af bilafgifter implementeres med virkning fra den dato, hvor forliget indgås (eller 2. behandles i Folketinget). Derfor vil virkningen indtræffe omkring d. 20. november, hvis forliget bliver en realitet.

Går du med tanker om import af en brugt bil, skal du være opmærksom på, at effekten af en afgiftsnedsættelse til 100% vil være meget afhængig af bilens alder og prisklasse. Her gælder det i udgangspunktet, at brugte bilers værditab i procent svarer til faldet i registreringsafgift i procent. Bilens værditab spejles altså i registreringsafgiften.
Beregningen i SKATs systemer foretages dog sådan, at når afgiften falder på nye biler, så ”stiger” den bruttoafgiftspligtige værdi på brugte biler i beregningsskemaet i SKATs systemer. SKAT og Skatteministeriet anser det nemlig for en lukket beregning. Oversat til almindelig dansk betyder det i princippet, at hvis handelsværdien som brugt er 500.000 kr., og afgiften falder, så stiger den bruttoafgiftspligtige værdi, også defineret som den brugte bils værdi uden afgift.
Grunden hertil er, at
bilens værdi uden afgift + fradrag/tillæg + registreringsafgift = bilens handelsværdi som brugt bil i Danmark.

I praksis betyder denne regnemetode, at afgiftsnedsættelsen for en brugt bil i første omgang vil have en begrænset effekt. Vores foreløbige beregninger viser, at på en ”billigere” brugt bil i prislejet 100.000 – 300.000 kr. som brugt handelspris i Danmark (med nypris på mere end 300.000 kr.), vil afgiftslempelsen ved nedsættelse til 100% afgift være i størrelsesordenen 10-15% af registreringsafgiften.
På dyrere brugte biler over 300.000 kr. i handelspris i Danmark (med nypriser over 500.000 kr), vil afgiftslempelsen være i størrelsesordenen 15-20%.
Dog vil en nedsættelse af registreringsafgiften til 100% fungere som en to-trins-raket, som vi også så i 2015, da politikerne nedsatte afgiften fra 180% til 150%. To-trins-raketten betyder, at først lempes afgiften på brugte biler, hvorefter danske brugtvognsforhandlere nedsætter prisen på deres biler, som står til salg. Når dette sker, falder handelsværdien, og tilsvarende falder afgiften yderligere. Derfor kan man på længere sigt også forvente et yderligere fald, som vi typisk vil se i månederne efter lovforslagets ikrafttræden.

Så skal du vente med at købe eller importere en brugt bil?
Hvis der er tale om en brugt bil i en prisklasse under 300.000 kr., er effekten begrænset. Hvis du f.eks. har behovet for en ny bil, og det vil koste dig at udskyde købet, så bør du ikke vente. Din potentielle besparelse vil være begrænset, når en ny registreringsafgift vil træde i kraft, såfremt at regeringen kan få forslaget vedtaget.
Hvis der er tale om en brugt bil i en prisklasse over 300.000 kr. med en høj nyværdi, så bør du vente, da besparelsen potentielt kan vise sig at blive relativt høj.
Overvejer du at købe ny bil, gælder de samme tommelfingerregler – jo dyrere bil, jo større potentiale for en besparelse.

Bemærk at QuickImport tager forbehold for regnestykkerne, da der udelukkende er tale om et et forventet lovforslag, og da vi ikke kender detaljerne for lovforslaget ved tidspunktet for udgivelsen af denne blogtekst.

Flere blogposter